Useljenje u novoizgrađeni vlastiti poslovni objekt na adresi Đure Šporera 8 u Starom gradu, gdje se i danas nalazimo. Republička nagrada za arhitekturu „Viktor Kovačić“ za poslovnu zgradu „GPZ-a“ u Rijeci.