Puni naziv grupe je Grupa za projektiranje hidroinstalacija. U sklopu Građevno projektnog zavoda Hidro grupa je odgovorna za sve poslove projektiranja i nadzora hidrotehničkih instalacija. Također se bavimo tehničkim savjetovanjem, prostornim planiranjem i energetskim certificiranjem.

Projektiranjem, nadzorom i tehničkim savjetovanjem grupa pokriva područja:

  • instalacije dovoda sanitarne vode i odvoda
  • pročišćavanja i zbrinjavanja otpadnih voda
  • projektiranja hidrantskih mreža i navodnjavanja zelenih površina za sve vrste stambenih i poslovnih objekata
  • izrade infrastrukturnih mreža za prostorne planove
  • projektiranje prometnica i uređenje okoliša
  • izrade energetskih certifikata za sve vrste građevina i projekte sanacije fasada

Članovi

Stručni tim Hidro grupe se sastoji od petorice diplomiranih inženjera građevinarstva i jednog građevinskog tehničara. Posao projektiranja obavljaju koristeći se najsuvremenijim alatima i metodama pri rješavanju složenih projektnih zadataka.

dipl.ing.građ.

Duško Mičetić

Ovlašteni inženjer

mob: +385 91 200 9332
tel: +385 51 333 697
email: dusko.micetic@gpz.hr

mag.ing.aedif.

Krešimir Juroš

Ovlašteni inženjer

mob: +385 91 200 9334
tel: +385 51 214 513
email: kresimir.juros@gpz.hr

struč.spec.ing.aedif.

Tomislav Mičetić

Ovlašteni inženjer

mob: +385 91 200 9328
tel: +385 51 333 697
email: tomislav.micetic@gpz.hr

dipl.ing.građ.

Miljenko Turak

tel: +385 51 333 697

građ. teh.

Karin Jelovčić

mob: +385 91 200 9327
tel: +385 51 333 543
email: karin.jelovcic@gpz.hr

mag.ing.aedif.

David Milohanić

tel: +385 51 333 697
email: david.milohanic@gpz.hr

Osnovna škola Veli vrh, Pula

hidro_projekt_velivrh
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) nove osnovne škole Veli vrh u Puli. Projektom je obrađen cijeli sportsko – školski kompleks koji obuhvaća učione za razrednu nastavu, predmetnu nastavu, sportski dvoranu, bazen, centralni objekt, vrtić i novu zgradu mjesnog odbora. Projektom je obuhvaćena nova infrastrukturna mreža kompleksa, instalacije dovoda pitke vode, instalacija hidrantske vode i instalacija odvoda otpadnih voda.

Građevinski fakultet Sveučilišnog kampusa na Trsatu, Rijeka

hidro_projekt_gradevinski
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) nove zgrade Građevinskog fakulkteta u Rijeci. Projektom je obuhvaćena nova infrastrukturna mreža, instalacija dovoda pitke vode, instalacija hidrantske vode, navodnjavanje zelenih površina i instalacija odvoda otpadnih voda.

Pastoralni centar Rovinj

hidro_projekt_pastoralni
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Glavni projekt) budućeg Pastoralnog centra u Rovinju. Projektom su obuhvaćene instalacije dovoda pitke vode i odvodnja otpadnih voda, te pročišćavanje istih.

Zapadni trgovački centar (ZTC), Rijeka

hidro_projekt_ztc
Grupe

Izrada izvedbene projektne dokumentacije Zapadnog trgovačkog centra. Projektom su obrađene instalacije odvodnje tehnološke otpadne vode garaža, odvodnja oborinskih i fekalnih voda centra, te dovod sanitarne i hidrantske vode.

Stanica za tehnički pregled vozila Croatia osiguranje, Rijeka

hidro_projekt_tehnickipregled
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) nove stanice za tehnički pregled vozila. Projektom su obrađene instalacije dovoda pitke vode i odvoda otpadnih voda sa uređajima za pročišćavanje istih.

Uređenje dijela javnog prostora Ulica P.R. Vitezovića i Koblerov trg

hidro_projekt_koblerov
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) rekonstrukcije i adaptacije javnih prostora grada Rijeke. Projektno rješenje obuhvaća rekonstrukciju postojeće infrastrukture dovoda i odvoda vode, te sanacija postojećih tokova podzemnih voda.

Turističko naselje Costabella

hidro_costabella
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni i Glavni projekt) za buduće Turističko naselje Costabella, Rijeka. Projektom je obuhvaćen cijeli turistički kompleks koji se sastoji od hotela, villa, vanjskih i unutarnjih bazena, šetnice i plaže, a projektom su obrađene instalacije dovoda pitke vode i odvoda otpadnih voda.

Projektiran je sustav grijanja, hlađenja i ventilacije, dizalica topline more – voda, grijanje i hlađenje zajedničkih prostora i soba, ventilacija sa rekuperacijom svih soba i  javnih prostora, ventilacija kuhinje, plinska instalacija kuhinje, grijanje i ventilacija unutarnjeg bazena, grijanje bazenske vode unutarnjeg i vanjskog bazena, priprema potrošne tople vode,  sprinkler instalacija, sprinkler bazen sa crpnom stanicom, ventilacija i odimljavanje garaže.

Pozadinsko skladište Luka Rijeka

hidro_pozadinskoskladiste
Grupe

Izrada projektne dokumunemtacije (Glavni projekt) rekonstrukcije i nadogradnje postojećeg skladišnog komplekasa Terminal Škrljevo ukupne površine 399.902,00m2. Funkcija terminala je skladištenje i manipulacija robe kao što su drvo, drvni proizvodi, generalni teret i kontejneri. Projektom su obrađene instalacije dovoda pitke vode i odvoda otpadnih voda sa uređajima za pročišćavanje istih.

Otok Sv. Nikola, Poreč

hidro_sv_nikola
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) rekonstrukcije, adaptacije i nadogradnje postojećih sadržaja Turističkog kompleksa na otoku Sv. Nikola u Poreču. Projektom je obuhvaćen cijeli turistički kompleks koji se sastoji od hotela, villa, vanjskih i unutarnjih bazena, šetnica i plaža, a projektom su obrađene instalacije dovoda pitke vode i odvoda otpadnih voda.

Rujevica, Rijeka

hidro_rujevica
Grupe

Izrada planske dokumentacije, Detaljnog urbanističkog plana za područje Rujevica, grada Rijeke. Planskom dokumentacijom su obrađeni infrastrukturni koridori, dovoda pitke vode i odvoda otpadnih voda, te cestovni koridori i planiranje budućih gradskih prometnica.

Poliklinika Kalmar s pratećim i hotelskim sadržajem, Rijeka

Godina: 2014.

Trgovački centar Kaufland, Umag

Godina: 2013.

Rekonstrukcija poslovne građevine Sirana Tar

Godina: 2013.

Sustav za navodnjavanje pomoćnog igrališta Kantrida i Omladinskog igrališta Podmurvice, Rijeka

Godina: 2012.

Uređenje dijela javnog prostora Ulica P.R.Vitezovića, Rijeka

Godina: 2012.

Oborinska kanalizacija sa separatorima i ispustom u more, Fažana

Godina: 2011.

Trgovački centar Lidl, Kukuljanovo

Godina: 2010.

Izgradnja infrastrukturne mreže poslovne zone Vrbovsko K1

Godina: 2010.

Wellness hotela Marina, Mošćenička Draga

Godina: 2009.

Trgovački centar Kaufland, Poreč

Godina: 2009.

Trgovački centar Lidl, Rovinj

Godina: 2009.

Trgovački centar Lidl, Pazin

Godina: 2009.

Trgovački centar Lidl, Poreč

Godina: 2009.

Urbanistički plan uređenje poslovne zone Stancija Vinjeri, Novigrad

Godina: 2009.

Urbanistički plan uređenje poslovne zone Sv. Vidal 2

Godina: 2009.

Rekonstrukcija Auto Campa Medveja

Godina: 2008.

Rekonstrukcija Depadanse hotela Istra, Otok Sv. Andrije, Rovinj

Godina: 2008.

Rekonstrukcija postojeće školjke i platoa Bazenskog kompleksa Kantrida, Rijeka

Godina: 2008.

Bazen za skokove u vodu u zoni kompleksa dvoranskog plivališta Kantrida, Rijeka

Godina: 2008.

Dječji vrtić i jaslice, Viškovo

Godina: 2008.

Plažni pojas u zoni dvoranskog plivališta Kantrida, Rijeka

Godina: 2008.

Adaptacija i rekonstrukcija hotela Kvarner, Opatija

Godina: 2008.

Adaptacija i rekonstrukcija turističkog naselja Petalon, Vrsar

Godina: 2007.

Adaptacija Wellnessa hotela Ambasador, Opatija

Godina: 2007.