Kroz dugi niz godina postojanja Građevno projektnog zavoda imali smo čast raditi na zaista velikom broju projekata, toliko da ih ne bi bilo praktično sve navoditi. Možemo samo reći da je svaki projekt, bio veliki ili mali, uvijek bio jednako bitan i profesionalno izveden.

Gotovo sedam desetljeća imamo priliku raditi ono što volimo i znamo, a uz to oplemenjivati urbanističku kulturu Hrvatske i šire te vam ovim putem ponosno predstavljamo samo neke od naših recentnijih projekata.

Osnovna škola Veli vrh, Pula

hidro_projekt_velivrh
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) nove osnovne škole Veli vrh u Puli. Projektom je obrađen cijeli sportsko – školski kompleks koji obuhvaća učione za razrednu nastavu, predmetnu nastavu, sportski dvoranu, bazen, centralni objekt, vrtić i novu zgradu mjesnog odbora. Projektom je obuhvaćena nova infrastrukturna mreža kompleksa, instalacije dovoda pitke vode, instalacija hidrantske vode i instalacija odvoda otpadnih voda.

Građevinski fakultet Sveučilišnog kampusa na Trsatu, Rijeka

hidro_projekt_gradevinski
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) nove zgrade Građevinskog fakulkteta u Rijeci. Projektom je obuhvaćena nova infrastrukturna mreža, instalacija dovoda pitke vode, instalacija hidrantske vode, navodnjavanje zelenih površina i instalacija odvoda otpadnih voda.

Pastoralni centar Rovinj

hidro_projekt_pastoralni
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Glavni projekt) budućeg Pastoralnog centra u Rovinju. Projektom su obuhvaćene instalacije dovoda pitke vode i odvodnja otpadnih voda, te pročišćavanje istih.

Zapadni trgovački centar (ZTC), Rijeka

hidro_projekt_ztc
Grupe

Izrada izvedbene projektne dokumentacije Zapadnog trgovačkog centra. Projektom su obrađene instalacije odvodnje tehnološke otpadne vode garaža, odvodnja oborinskih i fekalnih voda centra, te dovod sanitarne i hidrantske vode.

Stanica za tehnički pregled vozila Croatia osiguranje, Rijeka

hidro_projekt_tehnickipregled
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) nove stanice za tehnički pregled vozila. Projektom su obrađene instalacije dovoda pitke vode i odvoda otpadnih voda sa uređajima za pročišćavanje istih.

Uređenje dijela javnog prostora Ulica P.R. Vitezovića i Koblerov trg

hidro_projekt_koblerov
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) rekonstrukcije i adaptacije javnih prostora grada Rijeke. Projektno rješenje obuhvaća rekonstrukciju postojeće infrastrukture dovoda i odvoda vode, te sanacija postojećih tokova podzemnih voda.

Turističko naselje Costabella

hidro_costabella
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni i Glavni projekt) za buduće Turističko naselje Costabella, Rijeka. Projektom je obuhvaćen cijeli turistički kompleks koji se sastoji od hotela, villa, vanjskih i unutarnjih bazena, šetnice i plaže, a projektom su obrađene instalacije dovoda pitke vode i odvoda otpadnih voda.

Projektiran je sustav grijanja, hlađenja i ventilacije, dizalica topline more – voda, grijanje i hlađenje zajedničkih prostora i soba, ventilacija sa rekuperacijom svih soba i  javnih prostora, ventilacija kuhinje, plinska instalacija kuhinje, grijanje i ventilacija unutarnjeg bazena, grijanje bazenske vode unutarnjeg i vanjskog bazena, priprema potrošne tople vode,  sprinkler instalacija, sprinkler bazen sa crpnom stanicom, ventilacija i odimljavanje garaže.

Pozadinsko skladište Luka Rijeka

hidro_pozadinskoskladiste
Grupe

Izrada projektne dokumunemtacije (Glavni projekt) rekonstrukcije i nadogradnje postojećeg skladišnog komplekasa Terminal Škrljevo ukupne površine 399.902,00m2. Funkcija terminala je skladištenje i manipulacija robe kao što su drvo, drvni proizvodi, generalni teret i kontejneri. Projektom su obrađene instalacije dovoda pitke vode i odvoda otpadnih voda sa uređajima za pročišćavanje istih.

Otok Sv. Nikola, Poreč

hidro_sv_nikola
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) rekonstrukcije, adaptacije i nadogradnje postojećih sadržaja Turističkog kompleksa na otoku Sv. Nikola u Poreču. Projektom je obuhvaćen cijeli turistički kompleks koji se sastoji od hotela, villa, vanjskih i unutarnjih bazena, šetnica i plaža, a projektom su obrađene instalacije dovoda pitke vode i odvoda otpadnih voda.

Rujevica, Rijeka

hidro_rujevica
Grupe

Izrada planske dokumentacije, Detaljnog urbanističkog plana za područje Rujevica, grada Rijeke. Planskom dokumentacijom su obrađeni infrastrukturni koridori, dovoda pitke vode i odvoda otpadnih voda, te cestovni koridori i planiranje budućih gradskih prometnica.

Villa s bazenom u Opatiji

termo_alternativni_vilaopatija
Grupe

Alternativni izvori energije

Rekonstrukcija ceste Križ – Groblje

Rekonstrukcija ceste Križ - Groblje
Grupe

Izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedena rekonstrukcija ceste s uređenjem pješačkih površina.

Rekonstrukcija ceste, Čižići

Rekonstrukcija ceste, Čižići
Grupe

Općina Dobrinj, otok Krk – izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedena rekonstrukcija ceste s uređenjem pješačkih površina i izgradnja oborinske kanalizacije unutar zone zahvata.

Rekonstrukcija ceste, Cres

Rekonstrukcija ceste, Cres
Grupe

Grad Cres, otok Cres – izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedena rekonstrukcija ceste s uređenjem pješačkih površina i izgradnja oborinske kanalizacije unutar zone zahvata.

Rekonstrukcija ceste, Klimno

Rekonstrukcija ceste, Klimno
Grupe

Općina Dobrinj, otok Krk – izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedena rekonstrukcija ceste s uređenjem pješačkih površina i oborinske odvodnje unutar zone zahvata.

Kružno raskrižje, Delnice

Kružno raskrižje, Delnice
Grupe

Grad Delnice – izrada glavnog i izvedbenog projekta raskrižja. Prema projektu je izvedeno kružno raskrižje s uređenjem pješačkih površina i oborinske odvodnje u zoni raskrižja.

Autobusno stajalište, Lovran

Autobusno stajalište, Lovran
Grupe

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta na državnoj cesti D66 kod Klinike za ortopediju u Lovranu. Prema projektu je izvedeno autobusno stajalište, pješački prijelaz preko državne ceste uz uređenje pješačkih površina.

Mini kružno raskrižje, Njivice

Mini kružno raskrižje, Njivice
Grupe

Otok Krk – izrada glavnog i izvedbenog projekta raskrižja. Prema projektu je izvedeno mini kružno raskrižje prevoznog tipa s uređenjem pješačkih površina i oborinske odvodnje u zoni raskrižja.

Rekonstrukcija raskrižja, Malinska

Rekonstrukcija raskrižja, Malinska
Grupe

Općina Malinska -Dubašnica, otok Krk. Rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž5086 i obilaznive naselja sv. Vid – vođenje stručnog nadzora građenja nad izvođenjem građevine.

Javno parkiralište, Kastav

Javno parkiralište, Kastav
Grupe

Grad Kastav – parkiralište za osobna vozila – izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedeno parkiralište s uređenjem kaskadnih potpornih zidova uz uređenje pješačkih površina i oborinske odvodnje u zoni parkirališta.

Javno parkiralište, Port

Javno parkiralište, Port
Grupe

Općina Malinska-Dubašnica, otok Krk – parkiralište za osobna vozila i autobuse. Izrada idejnog, glavnog, izvedbenog projekta te vođenje stručnog nadzora građenja nad izvedbe građevine. Prema projektu je izvedeno parkiralište s uređenjem zelenih i pješačkih površina uz rješenje oborinske odvodnje u zoni parkirališta.

Rekonstrukcija Burićeve ulice, Šmrika

Rekonstrukcija Burićeve ulice, Šmrika
Grupe

Šmrika, Općina Kraljevica – izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedena rekonstrukcija ceste s uređenjem pješačkih površina i kolnih prilaza postojećim objektima uz ulicu.

Ljevaonica Cimos, Roč

ljevaonica-cimos
Grupe

Sanacija kolnika, Zidarići

Sanacija kolnika, Zidarići
Grupe

Izrada projekta sanacije kolnika u sklopu izvanrednog održavanje ceste te kontrola i nadzor nad izvođenjem radova.

Hotel Ambasador, Opatija

Hotel Ambasador, Opatija
Grupe

Projektiran je sustav grijanja, hlađenja i ventilacije, dizalica topline more – voda, grijanje i hlađenje zajedničkih prostora i soba, ventilacija sa rekuperacijom svih javnih prostora, ventilacija kuhinje, plinska instalacija kuhinje.

Atletska dvorana, Rijeka

Atletska dvorana, Rijeka
Grupe

Za potrebe atletske dvorane projektiran je sustav grijanja, hlađenja i ventilacije dvorane, podnog grijanja svlačionica i plinske kotlovnice.

Plinska instalacija, Pićan

termo_plinovod_pican
Grupe

Izrađena je projektna dokumentacija i izvršen stručni nadzor nad izvođenjem plinovoda u starogradskoj jezgri Pićan, pod nadzorom Konzervatorskog odjela Pula.

Postavljanje prom. znaka, DC Omišalj

grupe_nsl_photo
Grupe

Općina Omišalj, otok Krk – izrada projekta za postavljanje prometnog znaka uz državnu cestu uz pribavljanje suglasnosti Hrvatskih cesta.

Poliklinika Kalmar s pratećim i hotelskim sadržajem, Rijeka

Godina: 2014.

Trgovački centar Kaufland, Umag

Godina: 2013.

Rekonstrukcija poslovne građevine Sirana Tar

Godina: 2013.

Sustav za navodnjavanje pomoćnog igrališta Kantrida i Omladinskog igrališta Podmurvice, Rijeka

Godina: 2012.

Uređenje dijela javnog prostora Ulica P.R.Vitezovića, Rijeka

Godina: 2012.

Oborinska kanalizacija sa separatorima i ispustom u more, Fažana

Godina: 2011.

Trgovački centar Lidl, Kukuljanovo

Godina: 2010.

Izgradnja infrastrukturne mreže poslovne zone Vrbovsko K1

Godina: 2010.

Wellness hotela Marina, Mošćenička Draga

Godina: 2009.

Trgovački centar Kaufland, Poreč

Godina: 2009.

Trgovački centar Lidl, Rovinj

Godina: 2009.

Trgovački centar Lidl, Pazin

Godina: 2009.

Trgovački centar Lidl, Poreč

Godina: 2009.

Urbanistički plan uređenje poslovne zone Stancija Vinjeri, Novigrad

Godina: 2009.

Urbanistički plan uređenje poslovne zone Sv. Vidal 2

Godina: 2009.

Rekonstrukcija Auto Campa Medveja

Godina: 2008.

Rekonstrukcija Depadanse hotela Istra, Otok Sv. Andrije, Rovinj

Godina: 2008.

Rekonstrukcija postojeće školjke i platoa Bazenskog kompleksa Kantrida, Rijeka

Godina: 2008.

Bazen za skokove u vodu u zoni kompleksa dvoranskog plivališta Kantrida, Rijeka

Godina: 2008.

Dječji vrtić i jaslice, Viškovo

Godina: 2008.

Plažni pojas u zoni dvoranskog plivališta Kantrida, Rijeka

Godina: 2008.

Adaptacija i rekonstrukcija hotela Kvarner, Opatija

Godina: 2008.

Adaptacija i rekonstrukcija turističkog naselja Petalon, Vrsar

Godina: 2007.

Adaptacija Wellnessa hotela Ambasador, Opatija

Godina: 2007.

Hotel restoran Bevanda, Opatija

Godina: 2013.

Operacijske sale KBC Rijeka

Godina: 2013.

Hladnjača CAK, Kukuljanovo

Godina: 2012.

Klinika Medico, Rijeka

Godina: 2012.

Crkva Sv. Andreja, Bakar

Godina: 2008. – 2011.

Poslovna građevina Primorsko-goranske županije, Rijeka

Godina: 2008. – 2009.

Građevinski fakultet Sveučilišnog kampusa na Trsatu, Rijeka

Godina: 2006. – 2007.

BKS Banka, Rijeka

Godina: 2005.

Dogradnja Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Godina: 2003. – 2004.

Višenamjenska dvorana na Ekonomskom fakultetu, Rijeka

Godina: 2004.

Rotacija Novi List, Rijeka

Godina: 2001.

Rekonstrukcija hale za proizvodnju pekarskih proizvoda i gradnja parkirališta za kamione, PIK d.d., Rijeka

Nadzor. Godina: 2006. – 2007.

Župna crkva, Pastoralni centar i Caritas centar na Škurinjama, Rijeka

Nadzor. Godina: 2004. – 2008.

Upravna zgrada CESTE – RIJEKA, Škrljevo, Industrijska zona Kukuljanovo

Nadzor. Godina: 2007. – 2009.

Stambeno-poslovna građevina S45, Rijeka

Projektiranje i nadzor. Godina: 2009.

Rekonstrukcija krovišta i prenamjena potkrovlja u stambeni prostor, Opatija

Projektiranje i nadzor. Godina: 2008.

Adaptacija 3. kata građevine Lučka kapetanija, Rijeka

Nadzor. Godina: 2010.

Srednja talijanska škola, Rijeka

Nadzor. Godina: 2003. – 2010.

Rekonstrukcija dijela građevine u multimedijalnu knjižaru PROFIL MEGASTORE, Rijeka

Nadzor. Godina: 2010.

Hala za bojanje i sačmarenje za investitora Brodogradilište Kraljevica

Projektiranje i nadzor. Godina: 2010. – 2011.

Višestambeno-poslovna građevina Srdoči, Rijeka

Nadzor. Godina: 2009. – 2011.

Dogradnja poslovne skladišne zgrade – hale Vilstroj, Buzet

Projektiranje. Godina: 2006.

Rekonstrukcija proizvodne hale u pogonu Hempel, Umag

Projektiranje. Godina: 2007. – 2009.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste za investitora Vila Druzin d.o.o., Lovran

Projektiranje. Godina: 2010.

Građenje odvojka ceste s pratećom infrastrukturom sa spojem na Omladinsku ulicu, Lovran

Projektiranje. Godina: 2010.

Pastoralni centar Rovinj za investitora Župa Sv. Eufemije, Rovinj

Projektiranje. Godina: 2009.

Montažno-demontažne tribine na pomoćnom igralištu nogometnog stadiona Kantrida, Rijeka

Projektiranje. Godina: 2011.

Rasvjeta nogometnog stadiona na Krimeji, Rijeka

Godina: 2009.