Termo grupa u Građevno projektnom zavodu izvršava poslove projektiranja i nadzora nad strojarskim instalacijama. Uz to bavimo se tehničkim savjetovanjem i energetskim certificiranjem.

Kompletno projektiranje vršimo digitalno, putem računala. Pri crtanju projekata koristi se AutoCAD program s nadogradnjom njemačkog CATS-software paketa. Putem tog softwarea izvode se strojarski proračuni i izrada 3D nacrta za projekte iz područja ventilacije, kotlovnica i grijanja te sprinkler instalacija. Moduli Microsoft Office programa koriste se za obradu teksta i za izradu troškovnika.

Projektiranjem, nadzorom i tehničkim savjetovanjem grupa pokriva područja:

 •     instalacija grijanja i hlađenja, ventilacije i klimatizacije
 •     plinskih instalacija
 •     sprinkler instalacija
 •     tehničkih plinova
 •     klasifikacije zona opasnosti
 •     obrade čistih prostora
 •     instalacije toplovoda, vrelovoda
 •     dimovodne instalacije
 •     odimljavanje, nadtlačna stubišta
 •     energetske obnove zgrada
 •     energetskih pregleda i drugo

Članovi

Naš tim sastoji se od 5 stalno zaposlena inženjera strojarstva.

dipl. ing. stroj.

Silvija Lah Lukšić

Ovlašteni inženjer

mob: +385 91 517 1391
tel: +385 51 214 142
email: silvija.lah@gpz.hr

dipl. ing. stroj.

Danilo Vujnović

Ovlašteni inženjer

mob: 385 91 200 9324
tel: +385 51 214 142
email: danilo.vujnovic@gpz.hr

univ. bacc. ing. mech.

Alen Dumić

mob: +385 95 817 1361
email: alen.dumic@gpz.hr

univ. bacc. ing. mech.

Sanja Zrinšćak

mob: +385 92 120 0230
email: sanja.zrinscak@gpz.hr

mag.ing.mech.

Marko Petrić

mob: +385 91 257 85 91
email: marko.petric@gpz.hr

Turističko naselje Costabella

hidro_costabella
Grupe

Izrada projektne dokumentacije (Idejni i Glavni projekt) za buduće Turističko naselje Costabella, Rijeka. Projektom je obuhvaćen cijeli turistički kompleks koji se sastoji od hotela, villa, vanjskih i unutarnjih bazena, šetnice i plaže, a projektom su obrađene instalacije dovoda pitke vode i odvoda otpadnih voda.

Projektiran je sustav grijanja, hlađenja i ventilacije, dizalica topline more – voda, grijanje i hlađenje zajedničkih prostora i soba, ventilacija sa rekuperacijom svih soba i  javnih prostora, ventilacija kuhinje, plinska instalacija kuhinje, grijanje i ventilacija unutarnjeg bazena, grijanje bazenske vode unutarnjeg i vanjskog bazena, priprema potrošne tople vode,  sprinkler instalacija, sprinkler bazen sa crpnom stanicom, ventilacija i odimljavanje garaže.

Villa s bazenom u Opatiji

termo_alternativni_vilaopatija
Grupe

Alternativni izvori energije

Ljevaonica Cimos, Roč

ljevaonica-cimos
Grupe

Hotel Ambasador, Opatija

Hotel Ambasador, Opatija
Grupe

Projektiran je sustav grijanja, hlađenja i ventilacije, dizalica topline more – voda, grijanje i hlađenje zajedničkih prostora i soba, ventilacija sa rekuperacijom svih javnih prostora, ventilacija kuhinje, plinska instalacija kuhinje.

Atletska dvorana, Rijeka

Atletska dvorana, Rijeka
Grupe

Za potrebe atletske dvorane projektiran je sustav grijanja, hlađenja i ventilacije dvorane, podnog grijanja svlačionica i plinske kotlovnice.

Plinska instalacija, Pićan

termo_plinovod_pican
Grupe

Izrađena je projektna dokumentacija i izvršen stručni nadzor nad izvođenjem plinovoda u starogradskoj jezgri Pićan, pod nadzorom Konzervatorskog odjela Pula.