Pružamo usluge izrade i provođenja idejnih, glavnih i izvedbenih projekata cestogradnje i prometa. Obavljamo sve počevši od konzaltinga i projektiranja pa do vođenja stručnog i projektantskog nadzora rada nad objektima cestogradnje (prometne površine) i pripadajuće infrastrukture (sustav odvoda oborinskih voda).

Naš stručni tim nudi širok spektar inženjerskih usluga:

  • izrada isplativih, varijantnih idejnih rješenja prometnih površina
  • izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju i rekonstrukciju svih prometnih površina: kolno-pješačke pristupe, prometnice i raskrižja, parkirališta i autobusna stajališta te manipulativne površine i slično (pod prometnice spada sve od manjih kolnih prilaza za spoj objekta na javno-prometnu površinu do prometnica višeg ranga poput gradskih obilaznica, županijskih i državnih cesta sa svim pripadajućim tipovima raskrižja uključujući i kružna raskrižja odnosno rotore)
  • izrada projekata te kontrola i nadzor radova sanacije kolnika (izvanredno održavanja cesta i javno prometnih površina)
  • izrada dokumenata prostornog uređenja (prostorni planovi), kao dio stručnog tima izrađivača plana za područje prometa
  • vođenje stručnog i projektantskog nadzora izvođenja radova nad svim vrstama prometnih površina

Članovi i partneri

Naš stručni tim sastoji se od pet članova iz područja građevinskog inženjerstva, prometnog inženjerstva, projektiranja i nadzornog inženjeringa te geodezije. Dosadašnjim realiziranim projektima u području cestogradnje i prometnih rješenja, grupa se dokazala kao jedna od vodećih projektantskih kuća u regiji i šire. Na složenim projektima nastupamo u konzorciju s partnerima kao prateći član konzorcija.

Lista konzorcijskih partnera

  • Hidroinženjering d.o.o. Zagreb
  • Randić i suradnici d.o.o. Zagreb
inž.građ.

Zlatko Pavušek

Ovlašteni inženjer

mob: +385 91 200 8548
tel: +385 51 333 298
email: zlatko.pavusek@gpz.hr

dipl.inž.građ.

Barbara Pavušek Basanić

Ovlašteni inženjer

mob: +385 91 505 7513
tel: +385 51 452 229
email: barbara.pavusek@gpz.hr

struč.spec.ing.aedif.

Davor Pavušek

Ovlašteni inženjer

mob: +385 91 504 7816
tel: +385 51 333 298
email: davor.pavusek@gpz.hr

geodet

Damir Došen

suradnik projektanta, sistem programiranje i informatička podrška

mob: +385 91 200 8546
tel:  +385 51 333 298
email: damir.dosen@gpz.hr

mag.ing.aedif.

Martin Brnelić

Ovlašteni inženjer, Koordinator zaštite na radu 1 i 2

mob: +385 91 723 2143
tel: +385 51 333 298
email: martin.brnelic@gpz.hr

Rekonstrukcija ceste Križ – Groblje

Rekonstrukcija ceste Križ - Groblje
Grupe

Izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedena rekonstrukcija ceste s uređenjem pješačkih površina.

Rekonstrukcija ceste, Čižići

Rekonstrukcija ceste, Čižići
Grupe

Općina Dobrinj, otok Krk – izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedena rekonstrukcija ceste s uređenjem pješačkih površina i izgradnja oborinske kanalizacije unutar zone zahvata.

Rekonstrukcija ceste, Cres

Rekonstrukcija ceste, Cres
Grupe

Grad Cres, otok Cres – izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedena rekonstrukcija ceste s uređenjem pješačkih površina i izgradnja oborinske kanalizacije unutar zone zahvata.

Rekonstrukcija ceste, Klimno

Rekonstrukcija ceste, Klimno
Grupe

Općina Dobrinj, otok Krk – izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedena rekonstrukcija ceste s uređenjem pješačkih površina i oborinske odvodnje unutar zone zahvata.

Kružno raskrižje, Delnice

Kružno raskrižje, Delnice
Grupe

Grad Delnice – izrada glavnog i izvedbenog projekta raskrižja. Prema projektu je izvedeno kružno raskrižje s uređenjem pješačkih površina i oborinske odvodnje u zoni raskrižja.

Autobusno stajalište, Lovran

Autobusno stajalište, Lovran
Grupe

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta na državnoj cesti D66 kod Klinike za ortopediju u Lovranu. Prema projektu je izvedeno autobusno stajalište, pješački prijelaz preko državne ceste uz uređenje pješačkih površina.

Mini kružno raskrižje, Njivice

Mini kružno raskrižje, Njivice
Grupe

Otok Krk – izrada glavnog i izvedbenog projekta raskrižja. Prema projektu je izvedeno mini kružno raskrižje prevoznog tipa s uređenjem pješačkih površina i oborinske odvodnje u zoni raskrižja.

Rekonstrukcija raskrižja, Malinska

Rekonstrukcija raskrižja, Malinska
Grupe

Općina Malinska -Dubašnica, otok Krk. Rekonstrukcija raskrižja županijske ceste Ž5086 i obilaznive naselja sv. Vid – vođenje stručnog nadzora građenja nad izvođenjem građevine.

Javno parkiralište, Kastav

Javno parkiralište, Kastav
Grupe

Grad Kastav – parkiralište za osobna vozila – izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedeno parkiralište s uređenjem kaskadnih potpornih zidova uz uređenje pješačkih površina i oborinske odvodnje u zoni parkirališta.

Javno parkiralište, Port

Javno parkiralište, Port
Grupe

Općina Malinska-Dubašnica, otok Krk – parkiralište za osobna vozila i autobuse. Izrada idejnog, glavnog, izvedbenog projekta te vođenje stručnog nadzora građenja nad izvedbe građevine. Prema projektu je izvedeno parkiralište s uređenjem zelenih i pješačkih površina uz rješenje oborinske odvodnje u zoni parkirališta.

Rekonstrukcija Burićeve ulice, Šmrika

Rekonstrukcija Burićeve ulice, Šmrika
Grupe

Šmrika, Općina Kraljevica – izrada glavnog i izvedbenog projekta. Prema projektu je izvedena rekonstrukcija ceste s uređenjem pješačkih površina i kolnih prilaza postojećim objektima uz ulicu.

Sanacija kolnika, Zidarići

Sanacija kolnika, Zidarići
Grupe

Izrada projekta sanacije kolnika u sklopu izvanrednog održavanje ceste te kontrola i nadzor nad izvođenjem radova.

Postavljanje prom. znaka, DC Omišalj

grupe_nsl_photo
Grupe

Općina Omišalj, otok Krk – izrada projekta za postavljanje prometnog znaka uz državnu cestu uz pribavljanje suglasnosti Hrvatskih cesta.