Nijedan uspješan čovjek nikad se nije požalio na nedostatak prilika.

Ralph Waldo Emerson, filozof, esejist i pjesnik

EU fondovi

Ulaskom Republike Hrvatske u EU, u financijskom razdoblju 2014. – 2020.  iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju je ukupno 10,676 milijardi eura bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata. Za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova, nužno je kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uvjete predmetnog natječaja, pazeći pritom na sve pojedinosti vezane uz strukturu i logiku prijave te prikladnu terminologiju.

Povlačenje bespovratna sredstva iz strukturnih fondova donio je niz novih izazova u pripremi projektnih prijedloga i provedbi projekata koji su postali složeniji i zahtijevaju visok nivo stručnosti. Potrebna projektna dokumentacija specifična je za svaki pojedini natječaj, a najčešće zahtijevana dokumentacija jest: investicijska studija, financijski plan (troškovnik), prijavni obrazac te dokumenti iz domene poslovanja prijavitelja. GPZ │ EU konzalting svojim klijentima nudi potrebnu stručnost kako bi uspješno odgovorili na sve izazove iz domene EU fondova.

Nacionalna bespovratna sredstva

GPZ │ EU konzalting je organizacijski i stručno specijaliziran za pomoć poduzetnicima, organizacijama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave u dobivanju bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata iz hrvatskih nacionalnih fondova i programa. Bespovratna sredstva iz hrvatskih fondova su manje zahtjevna u pripremi od EU fondova, ali je potrebno znanje i iskustvo kako bi se projektna ideja prepoznala i odabrala, a potom i pravilno dizajnirala prema uvjetima natječaja. Pri tom je potrebno udovoljiti na sve zahtjeve natječaja u pogledu administracije i dokumentacije, a po dodjeli potpora i na popratne aktivnosti pravdanja sredstava kroz obvezne izvještaje.

Usluge

  • Dizajn projekta i razvoj poslovne ideje
  • Priprema natječajne i investicijske dokumentacije
  • Administrativni i financijski menadžment
  • Provedba i evaluacija projekta
  • Implementacija projekta

Korisni linkovi

 

Članovi i preporuke

Većina naših preporuka dolazi od stalnih klijenata koji znaju iznova prepoznati vrijednost naših usluga. Uspjeli smo izgraditi i pouzdanu mrežu lokalnih partnera koji raspolažu različitim znanjima i ekspertizom te su sposobni u najkraćem roku ponuditi kvalitetna projektna rješenja. Ovo smatramo održivom vrijednošću koju konstantno gradimo i unaprijeđujemo.

dr. sc.

Emil Priskić

Izvršni konzultant - Neovisni procjenitelj projektnih prijedloga MINPO

mob: +385 91 1899 551
e-mail: epriskic@gmail.com
epriskic@gpz.hr