U sklopu Građevno projektnog zavoda grupa Elektro je zadužena za sve poslove elektrotehničkog projektiranja. Naš stručni tim bavi se izradom detaljnih elektrotehničkih projekata, a za sve klijente i suradnike, po potrebi, pružamo usluge stručnog tehničkog nadzora nad izvođenjem svih elektrotehničkih instalacija i srodnih radova.

Također, projekte elektrotehničkih poslova obavljamo kako za objekte iz kategorije visokogradnje tako i niskogradnje.

Članovi

Grupa Elektro sastoji se od tri člana, dva diplomirana inženjera elektrotehnike i jednog tehničara, iza kojih stoji veliki broj uspješnih projekata.

dipl.ing.el.

Josip Perčić

Ovlašteni inženjer

mob: +385 91 133 4019
tel: +385 51 334 019
fax: +385 51 317 298
email: josip.percic@gpz.hr

dipl.ing.el.

Nikola Bobuš

Ovlašteni inženjer

mob: +385 91 1333 687
tel: +385 51 333 687
fax: +385 51 317 298
email: nikola.bobus@gpz.hr

tehn.

Branko Borović

mob: +385 91 252 9409
tel: +385 51 333 687
fax: +385 51 317 298
email: branko.borovic@gpz.hr

Hotel restoran Bevanda, Opatija

Godina: 2013.

Operacijske sale KBC Rijeka

Godina: 2013.

Hladnjača CAK, Kukuljanovo

Godina: 2012.

Klinika Medico, Rijeka

Godina: 2012.

Crkva Sv. Andreja, Bakar

Godina: 2008. – 2011.

Poslovna građevina Primorsko-goranske županije, Rijeka

Godina: 2008. – 2009.

Građevinski fakultet Sveučilišnog kampusa na Trsatu, Rijeka

Godina: 2006. – 2007.

BKS Banka, Rijeka

Godina: 2005.

Dogradnja Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Godina: 2003. – 2004.

Višenamjenska dvorana na Ekonomskom fakultetu, Rijeka

Godina: 2004.

Rotacija Novi List, Rijeka

Godina: 2001.

Rasvjeta nogometnog stadiona na Krimeji, Rijeka

Godina: 2009.