U sklopu Građevno projektnog zavoda grupa Arhitektura zadužena je za izradu kompletne arhitektonske projektne dokumentacije za fizičke i pravne osobe.

Tim se sastoji od iskusnih arhitekata i mladih i ambicioznih mlađih partnera koji svojom kreativnošću, dinamikom i inovacijama upotpunjuju tim.

Pružamo i tehničku podršku za ishođenje potrebnih dozvola, uključujući legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada i izradu etažnih elaborata za upis u gruntovnicu, te uslugu stručnog nadzora tijekom građenja.

Drugim riječima mi smo tu da vas vodimo kroz proces gradnje, korak po korak, počevši s “kako dobiti dozvole”, identificiranje želja klijenata i njegovih potreba, nalaženje najfunkcionalnijeg korištenja budućeg prostora i prirodnih resursa, što se ogleda u inovativnim izgledu idejnih rješenja.

Pomoću računalnih programa investitoru olakšavamo evociranje i vizualizaciju projekta i sva naša rješenja koja kreću sa skiciranjem na papiru, prenosimo u 3D modele.

Uspješnim radom našeg tima realizirane su mnoge javne ili privatne zgrade, kuće za odmor, stambeni objekti i industrijske hale.

Članovi grupe

Grupa se sastoji od 4 člana stručnih u području inženjerstva građevine te arhitekture, s velikim brojem uspješno odrađenih projekata iza sebe.

ing.građ.

Marisa Šegulja

Ovlašteni arhitekt

mob: +385 91 433 3550
tel: +385 51 333 550
email: marisa.segulja@gmail.com

viši.arh.teh.

Ivan Holjar

Ovlašteni arhitekt

mob: +385 91 292 3044
email: ivan.holjar@gpz.hr

STRUČ. SPEC. ING. AEDIF.

Leonid Holjar

mob: +385 91 523 1105
email: leonid.holjar@gpz.hr

ing. građ.

Andrej Juričić

mob: +385 91 897 4135
email: andrej.juricic@gpz.hr