Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) nove zgrade Građevinskog fakulkteta u Rijeci. Projektom je obuhvaćena nova infrastrukturna mreža, instalacija dovoda pitke vode, instalacija hidrantske vode, navodnjavanje zelenih površina i instalacija odvoda otpadnih voda.