Naziv poziva: Poboljšanje konkurentnosti 1 učinkovitosti msp-a kroz informacijske 1 komunikacijske tehnologije (ikt) – 2

Naziv projekta: Povećanje konkurentosti i unapređenje poslovanja tvrtke GPZ d.d. nabavom suvremenih softvera za projektiranje s pratećom hardverskom opremom

Korisnik projekta: GPZ d.d., Đure Šporera 8, 51000 Rijeka

Kratak opis projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke GPZ d.d. na domaćem i inozemnom tržištu projektantskih usluga, implementacijom specijaliziranih 3D softvera u CAD i BIM tehnologiji na prateću hardversku opremu te edukacijom zaposlenika za rad u istima. Unaprjeđenje poslovanja biti će vidljivo u povećanju preciznosti i brzine izrade projektne dokumentacije, boljoj kontroli kvalitete finalnog proizvoda kroz optimizaciju 8 poslovnih procesa. Provedbom projekta povećati će prihodi za 6,22%, izvoz za 100% te smanjiti troškovi poslovanja za 15%. Projekt je usmjeren na zaposlenike, klijente i građane kao ciljne skupine kroz nova zapošljavanja (1), povećanje prihoda državnog proračuna kroz poreze te zaštitu okoliša smanjenjem korištenja papira.

Ukupna vrijednost projekta: 1.001.115,50 kn

Prihvatljivi troškovi: 789.795,50 kn

EU sufinanciranje projekta: 513.367,07 kn

Razdoblje provedbe: od 17.10.2019. do 17.10.2020.

Kontakt osoba: SENO PAJEVIĆ, Direktor, tel.: +385 912008551/+385 51333298, gpz@gpz.hr

Isključenje odgovornosti: Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost korisnika GPZ

Više informacija: www.strukturnifondovi.hr