Izrada projektne dokumentacije (Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt) nove osnovne škole Veli vrh u Puli. Projektom je obrađen cijeli sportsko – školski kompleks koji obuhvaća učione za razrednu nastavu, predmetnu nastavu, sportski dvoranu, bazen, centralni objekt, vrtić i novu zgradu mjesnog odbora. Projektom je obuhvaćena nova infrastrukturna mreža kompleksa, instalacije dovoda pitke vode, instalacija hidrantske vode i instalacija odvoda otpadnih voda.