Građevno projektni zavod bavi se energetskim pregledom i energetskim certificiranjem za sve vrste privatnih i javnih zgrada. (Obiteljske kuće, škole, fakulteti, sportske dvorane, zgrade javne uprave, hoteli, apartmani, restorani, kuhinje, cafe barevi, industrijski objekti, trgovački centri i sl.)

Obavezno energetsko certificiranje apartmana i prostora koji se iznajmljuju

Prema zakonu o gradnji NN 153/13 energetski certifikat zgrade ili njezinog posebnog dijela koji se iznajmljuje obavezan je od 01.01.2016., u protivnom iznajmljivanje nije moguće.

Osobe ovlaštene i imenovane od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za izradu i kontrolu energetskih certifikata su:

Silvija Lah Lukšić dipl.ing.stroj.
silvija.lah@gpz.hr
091 5171 391
– ovlaštena osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom

Krešimir Juroš mag.ing.aedif.
kresimir.juros@gpz.hr
091 200 9334
– ovlaštena osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom

Tomislav Mičetić struč.spec.ing.aedif.
tomislav.micetic@gpz.hr
091 200 9328
– ovlaštena osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom

Danilo Vujnović dipl.ing.stroj.
danilo.vujnovic@gpz.hr
091 200 9324
– ovlaštena osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom

Josip Perčić dipl.ing.el.
josip.percic@gpz.hr
091 133 4019
– ovlaštena osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom

Nikola Bobuš dipl.ing.el.
nikola.bobus@gpz.hr
091 133 3687
– ovlaštena osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom